Yazar Yönergeleri

Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

Kenar boşlukları: Tüm kenarlar 2,5 cm

Satır aralığı: Tek satır

Girinti: Başlıklar ve paragraflar girintili olmamalıdır

Makale başlığı: Times New Roman 12 punto, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

Yazarlar: Yazar adları Times New Roman 12 punto ile yazılmalı, yazar adının ilk harfi büyük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazarlar arasına virgül konulmalı ve ilgili yazar yıldız (*) işareti ile belirtilmelidir. Farklı kurumlardan yazarlar ardışık olarak numaralandırılmalı ve yazarların kurum adresleri yazar isimlerinin altına ardışık olarak yazılmalıdır.

Özet: Özet, amaç, materyal, yöntem ve sonucu içeren bir çalışma özeti oluşturmalıdır. Tek satır aralığında 12 Punto Times New Roman karakterinde 200 kelimeyi geçmemeli ve ikinci sayfaya geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: En az üç anahtar kelime Times New Roman 12 punto ile yazılmalıdır.

Ana metin: Bildiri Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular/Tartışmalar ve Sonuç ana başlıklarını içermelidir. Ana başlıklar girinti yapılmadan koyu olarak yazılmalıdır. Metin Times New Roman 12 punto ile tek satır aralıklı ve her paragraf arasında bir boş satır olacak şekilde hazırlanacaktır.

Şekiller ve Tablolar: Tüm Şekil ve Tablolara metin içinde uygun şekilde atıfta bulunulmalıdır. Tabloların açıklamaları tabloların üstüne Times New Roman 12 punto ile boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Şekil açıklamaları Times New Roman 10 punto, altta ve şekil ile açıklama arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

Kaynaklar: Tüm kaynaklar makalede soyadı ve yayın tarihi ile verilmelidir (Karadeniz, 2021; Bak ve Karadeniz, 2021; Karadeniz ve ark., 2022 gibi). Kaynaklar APA’ya uygun olarak hazırlanmalıdır. Bir satırı aşan referanslar sol kenardan 1 cm içeriye asılmalıdır.

Güler, E. (2022). Kurak koşullarda Vitis vinifera ve Isabella (Vitis labrusca) kırmızı üzümlerinde polifenoller, organik asitler ve aralarındaki ilişkiler. European Food Research and Technology, 1-9.

Kırca, L., Kırca, S., & Aygün, A. (2022). Armut (Pyrus Communis L.) Çeşitlerinin Taze ve Kuru Meyvelerinin Organik Asit, Fenolik Bileşik ve Antioksidan İçerikleri. Erwerbs-Obstbau, 1-15.

Bak, T., & Karadeniz, T. (2021). Dal sayısının Avrupa fındığının (Corylus avellana L.) kalite ve verim özellikleri üzerine etkileri. Tarım, 11(5), 437.

Yanar, E. G., Frary, A., & Doğanlar, S. (2023). GRAS-Di SNP tabanlı moleküler karakterizasyon ve bir Türk Corylus avellana çekirdek setinin parmak izi, Türkiye’de fındık yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında bilgi sağlar. Moleküler Genetik ve Genomik, 1-14.