Onursal Başkan’ın Mesajı

Değerli bilim insanları ve araştırmacılar,

Kosova/Prizren’de 31 Ağustos – 4 Eylül 2023 tarihleri arasında 6. Uluslararası Tarım Kongresi’ni düzenleyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kongre Pamukkale Üniversitesi, Prizren Üniversitesi (Ukshin Hoti), Yozgat Bozok Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Komrat Devlet Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecektir.

Günümüzde artan nüfus ve kentleşme ile birlikte güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak giderek zorlaşmaktadır. İnsan beslenmesinin temelini oluşturan gıda ihtiyacının karşılanabilmesi ve azalan tarım arazilerinin daha etkin kullanılabilmesi için tarımsal üretimin önemi son yıllarda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pamukkale Üniversitesi öncülüğünde düzenleyeceğimiz Tarım Kongresi’nde günümüzün en önemli ihtiyacı olan gıda ve tarımsal üretim, farklı üniversitelerden bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirilecek, güncel tarımsal konular ve ihtiyaçlar hakkında çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Prizren/Kosova’da düzenleyeceğimiz Tarım Kongresi’nde tarımın her alanında araştırma yapan bilim ve iş insanlarını aramızda görmeyi umut ediyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN
Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı